Aannemer M. Caffa bv

Uw bouwproject zonder zorgen geregeld

Bellen Mail Menu
Westvlietweg 72Q
2495 AA Den Haag
Telefoon: 06 - 54 26 14 87
info@aannemersbedrijf-caffa.nl

Minder regels voor bouwen en verbouwen

Geplaatst op 2 november 2009

Er komt meer vrijheid voor huiseigenaren, bijvoorbeeld voor de bouw van een dakkapel. Voorheen was het zo dat de welstandscommissie een bouwaanvraag afwees vanwege een verschil van enige centimeters, dat is nu afgelopen.

Vorige week discussieerde de commissie over de liberalisering van de welstand in de gemeente en in grote lijnen zijn de verschillende partijen voor. Dat betekent overigens niet dat de welstandscommissie wordt afgeschaft.

Een enkel commissielid was bang voor volledige wildgroei. Wil Verschuur van Beter Alphen was zelfs bang voor 'Belgische toestanden' waarbij elke deur en elk huis een andere kleur had. De wethouder liet merken daar wel gecharmeerd van te zijn.

Gekoppeld aan de welstandsnota was de reclamenota. Deze bepaalt de grenzen van mogelijkheden om reclame-uitingen langs de openbare weg aan te brengen. Er bestond in de commissie veel tegenzin tegen de overmatige toepassing van lichtreclames buiten werktijd. Bovendien waarschuwde Koornstra (LA/AS) voor nieuwe reclametechnieken. De nota biedt geen mogelijkheden om daartegen op te treden. Koornstra meende dat de nota er echter op voorhand rekening mee zou moeten houden. Steun kreeg hij daar niet voor.

Bron: Webregio.nl

Adresgegevens

Westvlietweg 72Q
2495 AA Den Haag
Tel. 06 - 54 26 14 87
info@aannemersbedrijf-caffa.nl
Privacyverklaring