Aannemer M. Caffa bv

Uw bouwproject zonder zorgen geregeld

Bellen Mail Menu
Westvlietweg 72Q
2495 AA Den Haag
Telefoon: 06 - 54 26 14 87
info@aannemersbedrijf-caffa.nl

Het bouwvergunningsvrij mogen plaatsen van een dakkapel

Geplaatst op 21 december 2009

Voor het bouwvergunningsvrij mogen plaatsen van een dakkapel gelden de volgende voorwaarden:

 1. de dakkapel moet op een bestaand gebouw worden geplaatst. Als u tijdens de bouw van uw woning besluit toch ook nog een dakkapel toe te voegen, dan kan dat dus niet bouwvergunningsvrij.
 2. de dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd. Dit zijdakvlak mag echter niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd zijn.
 3. de afstand tot de voorgevel van het gebouw is meer dan 1 meter.
 4. de dakkapel heeft een plat dak.
 5. de zijwanden van de dakkapel zijn ondoorzichtig.
 6. de dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,5 meter.
 7. de onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet(*)
 8. de bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok(**)
 9. de zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak.(***)
 10. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen. De dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond, bouwvergunningsvrij worden geplaatst.
 11. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden (1 t/m 11) mag u de dakkapel zonder bouwvergunning plaatsen. Deze voorwaarden gelden ook als u bouwvergunningsvrij iets wilt veranderen aan een bestaande dakkapel.

(*) Dakvoet: het laagste punt van een schuin dak.
(**) Daknok: het hoogste punt van een schuin dak.
(***) Bij rijtjeshuizen en twee-onder-één-kap woningen geldt de grenslijn tussen de woningen als zijkant van het dakvlak. In dit geval mag u deze dakkapel bouwvergunningsvrij plaatsen.

Let op: zoals u ziet worden de maten verticaal gemeten (en dus niet langs het dakvlak)! Deze informatie komt uit de brochure “dakkapellen” over de voorwaarden voor bouwvergunningsvrij en bouwvergunningplichtig plaatsen van dakkapellen zoals die per 1 januari 2003 gelden. Deze brochure is uitgegeven door het ministerie van VROM.

Bron: Klusidee.nl

Adresgegevens

Westvlietweg 72Q
2495 AA Den Haag
Tel. 06 - 54 26 14 87
info@aannemersbedrijf-caffa.nl
Privacyverklaring